ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่!

วันที่ 10 ส.ค. 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกแนวนโยบายให้เปิดทางทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและก็ผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
ข้างหลังพสกนิกรผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และก็นัดพบวันลงพื้นที่ยอดเยี่ยมบ้าน แล้ว เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ยอดเยี่ยมบ้านตามหลักและก็กรรมวิธีสังคมสงเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและก็เรื่องจริงดังที่กรอกไว้ในระบบ
แล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการพิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ขอรับเงินเกื้อหนุนฯ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบกรมพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการ เกี่ยวกับการอนุเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและก็ผู้ไร้ที่พึ่ง พุทธศักราช 2552 หรือไม่
คุณลักษณะผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน
• คนที่เผชิญกับปัญหาความเดือดร้อน
• ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละเลย สูญ หรือถูกทำโทษติดตะราง
• เป็นผู้ป่วยป่วยเรื้อรัง
• เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่อาจจะเลี้ยงชีพได้
• เผชิญกับปัญหาทุกข์ยากไม่อาจจะดูแลครอบได้
• เป็นคนไร้ที่พึ่ง
วิธีการยื่นคำขอรับเงิน
1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการ
2. กรอกข้อมูลให้ครบบริบรูณ์
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (ยกตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4. วิเคราะห์ความถูกต้อง และก็ “กดบันทึกข้อมูล”
วิธีการวิเคราะห์สถานะการรับเงิน

money1
1. เลือกรายการอาหาร “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของคนที่อยากได้วิเคราะห์สถานะ
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของคนที่อยากได้วิเคราะห์สถานะ ยกตัวอย่างเช่น 21/10/2550 (ในกรณีที่มีแต่ว่าปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดวิเคราะห์สถานะ

money2