ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงจุดสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พุทธศักราช1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและก็เขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและก็เสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งถัดมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่เราใช้กันในขณะนี้นั่นเอง
สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช2542 โดยมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เดินทางไปไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาด้านการใช้คำไทย” สำหรับเพื่อการประชุมวิชาการของประชุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช2505 พระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งว่า
“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนแต่สมัยก่อน จึงเหมาะสมอย่างมากที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงเป็น ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแจ่มกระจ่าง อีกอย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการใช้ แสดงว่า การใช้คำมาประกอบประโยค นับคือปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามเป็นความรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่มีเงินมีทองพอเพียง จึงควรมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็จะต้องมี ควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่สมควรจะมาตั้งคำศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

Thai
ถัดมาในวันที่ 5 ธ.ค. พุทธศักราช2542 เป็นวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงความเห็นให้ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” และก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้
จุดสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
• เฉลิมพระเกียรติและก็ก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงหวังดีในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวคิดต่างๆสำหรับเพื่อการสนับสนุนการใช้ภาษาไทย
• ปลูกฝังให้คนไทยมองเห็นจุดสำคัญของภาษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นสมบัติทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ ทั้งยังยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การรักษาให้อยู่คู่เมืองไทยสืบไป
• ยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับเพื่อการปรับใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
• ให้โอกาสให้หน่วยงานทั้งยังภาครัฐบาลและก็เอกชน มีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนภาษาประจำชาติ รวมทั้งเผยแพร่วิชาความรู้อันเป็นผลดีในลักษณะต่างๆ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
การมีภาษาของตนเองใช้ในประเทศ บอกถึงเอกลักษณ์และก็การส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป สถาบันเล่าเรียนจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติบ่อยๆทุกปี ยกตัวอย่างเช่น จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย ให้โอกาสให้นักเรียนแต่งคำขวัญ บทกลอนความเรียง-ร้อยกรอง และก็แข่งขันเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น ส่วนในระดับครูคุณครู มักจัดงานอภิปรายด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและก็การสอนภาษาไทย เพื่อแลกวิชาความรู้ เอามาสู่การผลักดันและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและก็ถ่ายทอดให้ผู้เรียนต่อไป
ที่มา : เว็บไซต์กึ่งกลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย