“พระเจ้าแผ่นดิน” พระราชทานไตร วัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

1047860-7

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรจีวรรวมทั้งเครื่องไทยธรรม มอบประธานสงฆ์ 41 วัด ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ขณะที่วัดศรีสุดาราม ฉีดยาโควิดให้ราษฎรฟรี 1,000 คน มอบเป็นกุศลแก่ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

ตอนวันที่ 26 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรจีวรรวมทั้งเครื่องไทยธรรม มอบประธานสงฆ์ ให้กับวัดที่มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามนางงาม วันที่ 26 ม.ค.2565 ​โดยที่วัดศรีสุดาราม พระเทวดาประสิทธิมนต์ หรือ “หลวงพ่อสามเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมทั้งนายสิปป์บวร แก้วสวย รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศาสตราจารย์)​ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มอบไตรจีวรรวมทั้งเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบภัตตาหารเพล รวมทั้งมอบทุนเล่าเรียนแก่พระสงฆ์เณร นอกจากนั้นวัดศรีสุดาราม ยังร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดบริการฉีดยาโควิดให้ราษฎรฟรี 1,000 คน มอบเป็นกุศลแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามนางงาม​ ด้วย

1047841-1024

พระเทวดาประสิทธิมนต์ บอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรจีวรรวมทั้งเครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีสุดาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามนางงาม วันที่ 26 ม.ค.2565 นอกจากนั้นในโอกาสดังกล่าววัดศรีสุดาราม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ จัดฉีดยาคุ้มครองโควิด-19 ฟรี ให้กับราษฎรทั่วๆไปแบบวอล์กอิน จำนวน 1,000 คน มอบเป็นกุศลแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งดงามนางงาม โดยถือได้ว่าวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งฉีดยาโควิดให้ราษฎรฟรี เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย