รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า รพ.จังหวัดธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความสนใจฉีดวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา สำหรับกรุ๊ปประชากรทั่วไป โดยลงรายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน เดือนตุลาคม64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีจำนวนจำกัด
โดยจะฉีดวัคซีนผ่านเครือข่าย รพ.จังหวัดธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ อาทิเช่น รพ.จังหวัดธนบุรี1, รพ.จังหวัดธนบุรี2 รวมทั้ง รพ.จังหวัดธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง อาทิเช่น รพ.จังหวัดธนบุรี บูรณาการ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, รพ.เจริญ-จังหวัดธนบุรี จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, รพ.ราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง รพ.จังหวัดธนบุรี อู่ทองคำ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ อาทิเช่น รพ.ลานทุ่งนา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิเช่น รพ.อุบลรัตน์ จังหวัดธนบุรี จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี, รพ.ราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, รพ.ร้อยเอ็ด จังหวัดธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง รพ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดธนบุรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ อาทิเช่น รพ.สิโรรส จังหวัดยะลา, รพ.ราษฎร์ยินดี จังหวัดจังหวัดสงขลา, รพ.จังหวัดธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้ง รพ.จังหวัดธนบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดจังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก อาทิเช่น รพ.สิริเวช จังหวัดเมืองจันท์
อย่างไรก็แล้วแต่ ยังไม่มีจำนวนราคาที่ชัดเจนออกมา แต่คาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ ดังที่ชมรมโรงหมอเอกชนเคยกำหนดไว้ที่ผ่านมา