รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนช่องทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นช่องทางหนึ่งที่พสกนิกรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนช่องทางดังกล่าวข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงขอให้ท่านที่ต้องการฉีดยายืนยันการจองแล้วก็ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงหมอจะทำงานแบ่งสรรวัคซีนแล้วก็ฉีดให้แก่คุณต่อไป

ดังนี้ ข้อจำกัดการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอกำหนด โปรดตรวจสอบข้อจำกัด แล้วก็กฎระเบียบต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อจำกัดกฎระเบียบการจองวัคซีนช่องทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันแล้วก็เวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2.ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้าเกิดมี)
3.ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทแล้วก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการคืนเงินทุกกรณี ถ้าเกิดคราวหลังท่านไม่มุ่งหวังรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจสอบแล้วก็สารภาพผลิตภัณฑ์” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องจากว่าทางโรงหมอไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดหมายให้แก่คุณมารับบริการฉีดยาในลำดับถัดไป โดยด่วนที่สุด (โดยคาดหมายว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงต.ค. 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่มุ่งหวังจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่คนอื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดหมายฉีดยา