รพ.ราชวิถี ประกาศฉีดวัคซีนโควิด”แก่ผู้ที่”ลงทะเบียนหมอพร้อม เข็ม 2

โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงหมอราชวิถี ออกประกาศให้ผู้ที่สมัครสมาชิกจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ของโรงหมอราชวิถี รวมทั้งสมัครสมาชิกผ่านแพทย์พร้อม (ที่ทำรายการสำเร็จ) รวมไปถึงผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19
ทางโรงหมอขอให้พสกนิกรที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันรวมทั้งเวลา ที่ได้นัดเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อพอดี จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี)

ทั้งนี้โรงหมอแจ้งว่าขอให้พสกนิกรติดตามข่าวของโรงพยาบาลหากมีการเปลี่ยนจะแจ้งข้อมูลให้รู้อีกครั้ง หรือหากอยากพิจารณาโปรแกรมการนัดหมายรวมทั้งใบสุทธิการฉีดวัคซีนโควิด-19
ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงหมอราชวิถีก็ได้มีข้อแนะนำสำหรับเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการฉีดดังต่อไปนี้

• นอนพักผ่อนให้พอเพียง
• กินน้ำมากๆก่อนมาฉีดวัคซีน
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ตัวอย่างเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม รวมทั้งงดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• หากมีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาประจำตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่มีผลทำให้เส้นโลหิตหดตัว ตัวอย่างเช่นยารักษาโรคไมเกรน กลุ่ม ergotamine ควรจะขอคำแนะนำแพทย์ก่อนกระทำฉีด
• ข้างหลังได้รับวัคซีน หากมีลักษณะไม่ปกติ ตัวอย่างเช่นแขนขาอ่อนเพลีย ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว บอกไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือแพทย์โดยทันที