รมว.ศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยมติห้องประชุมหลังร่วมปรึกษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเรียนเอกชน (กช.) แล้วก็ที่ทำการผลักดันการศึกษานอกระบบแล้วก็การเรียนตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมระบุขั้นตอนการจัดการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อโอกาสสำหรับการทำความเข้าใจแล้วก็สิทธิของผู้เรียน ดังนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู แล้วก็พนักงาน เตรียมพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพิจารณาตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากโควิด-19 ไม่มาก สามารถจัดแจงจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.