ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สิทธิ์ยังเหลือ ผู้สมัครใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สิทธิ์ยังไม่เต็ม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยจ่ายทั้งหมด 4,500 บาท

จากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินเกื้อหนุนแผนการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 3” โดยเพิ่มเติมวงเงินเกื้อหนุนเมืองร่วมจ่ายรอบที่ 3 ปริมาณ 1,500 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่งระยะที่ 3 ปริมาณไม่เกิน 28,000,000 คน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินเกื้อหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แผนการคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่ 3 เพิ่มเติมปริมาณ 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์ยังเหลือให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือน ธ.ค. 2564
อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมแผนการ “คนละครึ่งเฟส 3” ยังสามารถสมัครสมาชิกโดยตลอดได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกๆวัน ผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตราบจนกระทั่งจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ โดยผู้ที่สนใจร่วมใหม่ จะได้รับเงินรวม 4,500 บาท ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกว่าแสนสิทธิ์.