องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) หมอไพฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และก็ค่าประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้สโมสรโรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากลางค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลถัดไป
เวลาเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้ราษฎรสั่งจองหรือรับรองการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้ดำเนินการแบ่งสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้น องค์การฯ ได้ประสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าหากได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ ชัดเจนให้ทราบถัดไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์ทุ่งนาต่างชาติ
อย่างไรก็ดี ตอนวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้าที่ผ่านมา หมอเฉลิม หาญการซื้อขาย นายกสโมสรโรงพยาบาลเอกชน กล่าวมาว่า สโมสรโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และก็บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ทุ่งนา มีการร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนช่องทางโมเดอร์ทุ่งนาของโรงพยาบาลเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และก็เป็นราคาสุทธิศูนย์รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ และก็ค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ทุ่งนา” อีกรอบ เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 ก.ค.นี้