อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ ท่องเที่ยวนี้โหด แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน เที่ยวนี้จำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 สามัญชนโง่-เลวทราม-หยาบช้า-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดาวรวิชญ์ อาจารย์ประจำแผนกสถิติปรับใช้ นิด้า (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่นอน และจำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับในการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้เมืองไทยรุ่งโรจน์นัก แม้กระนั้นทำให้ไม่ย่อยยับหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยรุ่งโรจน์ไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะสมกับเมืองไทยมาก แม้กระนั้นจำเป็นต้องได้คนเก่งและคนดีแบบพ่อเปรมนะครับ
หากเหตุการณ์มันกัดเซาะมาก รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานเหตุจำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่นอน เป็นไปไม่ได้หลบหลีก และรัฐประหารเที่ยวนี้จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 19 ที่ทำให้ขั้นตอนฝั่งซ้ายจัดกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดมาเกือบจะ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วรีบถวายคืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำเป็นต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชาธิปไตย (Democracy) แต่อย่างใดเลย

หากสามัญชนโง่ สามัญชนเลวทราม สามัญชนหยาบช้า สามัญชนเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด พินาศเมื่อนั้น สามัญชนเป็นใหญ่ไม่ได้ จำเป็นต้องประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากสามัญชนเป็นใหญ่ ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ สามัญชนควรมีธรรมะก่อนจึงเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำเป็นต้องมาก่อน

anon1