เงินเกื้อหนุนลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกกำเนิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายผลดีตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เพราะเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายผลดีตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินผลดีตอบแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในขณะนี้ ก็เลยจะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มอีก ผู้ประกันตนสามารถไต่ถามข้อมูลอื่นๆพอดี สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่ทั้งยัง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

แนวทางเช็กเงินสงเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าระบบ ถ้าหากยังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียนเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1