เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 เดือนตุลาคม 2564 นักข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นดีเห็นงามขยายช่วงเวลามาตรการทุเลาภาระหน้าที่ค่าไฟและค่าน้ำให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมือง ตั้งแต่ต.ค. 2564-กันยายน 2565 รวมช่วงเวลา 12 เดือน โดยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา และการไฟฟ้าได้

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า” บัตรสวัสดิการแห่งเมือง 12 เดือน
“ประเทศชาติธุรกิจ” สรุปข้อแม้ผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งเมือง ที่มีสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำและค่าไฟ ก่อนที่จะกระทำการลงทะเบียน มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครอบครัวต่อใบเสร็จรับเงินเดือน และต่อหนึ่งเลขลำดับผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงแค่นั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง จะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟประจำเดือน ดังที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครอบครัวต่อใบเสร็จรับเงินเดือน กรณีที่ค่าไฟเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจำต้องชำระเงินค่าไฟเต็มปริมาณดังที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟ และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งเมืองให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งเมืองในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งเมือง และอยากใช้สิทธิสำหรับการช่วยเหลือค่าไฟ จำต้องลงทะเบียนผ่านหนทางที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุ และให้ข้อมูลถูกครบถ้วนสมบูรณ์
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟประจำเดือน เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา
1. จำต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งเมืองกับ กปน. โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งเมืองที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือน เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำที่มีการใช้ประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

ถ้าหากมีการใช้ประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำตามปริมาณค่าน้ำที่ใช้จริง
ถ้าหากมีการใช้ประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำปริมาณ 100 บาท
ถ้าหากมีการใช้ประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำ
4. ผู้ใช้น้ำจำต้องชำระเงินค่าน้ำดังที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำ ให้การประปานครหลวงตามธรรมดา (รองรับทุกหนทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการส่งเสริมวงเงินค่าน้ำผ่านบัตรสวัสดิการแห่งเมืองให้ลูกค้าในตอนกลางเดือนต่อไป

5. สิทธิลดค่าน้ำประปานี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือห้องชุด