เช็กสิทธิ์ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงินครั้งแรกผ่านบัตรประชาชน 6,000

www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันติเตียนเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้ประกาศกระทรวงการคลัง เปิดเผยความก้าวหน้า “โครงงานพวกเราชนะ” สำหรับการคัดกรองคุณลักษณะ สำหรับราษฎรกรุ๊ปผู้ที่อยากได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงาน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ว่า ราษฎรกรุ๊ปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถวิเคราะห์สถานะการคัดกรองคุณลักษณะได้ทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะจะได้รับวงเงินสิทธิ์คราวแรก ปริมาณ 6,000 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 แล้วก็สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ถึงที่กะไว้ผู้ประกอบกิจการร้านรวงแล้วก็ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงงานฯ
นางสาวกุลยา เน้นว่า สำหรับผู้ประกอบกิจการร้านรวงแล้วก็ผู้ให้บริการที่พอใจเข้าร่วมโครงงานฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นอกนั้น ผู้ประกาศกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มอีกถึงความก้าวหน้าของโครงงานฯในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. ราษฎรกรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 49,451 ล้านบาท
2. ราษฎรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานพวกเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่ง แล้วก็กรุ๊ปราษฎรทั่วๆไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงงานฯ แล้ว ปริมาณ 16.6 ล้านคน แล้วก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 66,804 ล้านบาท
3. ราษฎรกรุ๊ปผู้ที่อยากได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 30.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจเขตแดนที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงงานฯ รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านรวงแล้วก็ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานฯ ปริมาณทั้งนั้นมากยิ่งกว่า 1.2 ล้านกิจการ.