เช็กเลย!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกกว่าหมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

วันนี้ (9 เดือนพฤศจิกายน 64)นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรรวมทั้งสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยออกมาว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินจ่ายเงิน ตามโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการกับปัญหาราคาผลิตผลล่มจมจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 รวมทั้งอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงปฏิบัติงานปกติ
ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างการรับรองรายได้เป็นวันแรก มีเกษตรกรได้รับคุณประโยชน์จำนวน 530,842 ครอบครัว เป็นเงิน 11,230.69 ล้านบาท

การโอนเงินดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นไปตามโครงการรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก อย่างเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละ ไม่เกิน 25 ตัน รวมทั้งข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรับรองรายได้ เกษตรกรจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลขณะที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามขณะที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณการผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่จดทะเบียนปลูกข้าวแต่ละจำพวก คูณผลิตผลเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณการผลิตที่จะต้องชดเชย แต่ว่าจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

จากนั้น ธ.ก.ส. จะจัดการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับราคามาตรฐานกลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลรวมทั้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจดูผลของการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 1 วัน รวมทั้งจะมีใจความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family ในกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

ภาพที่นำมาจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE