เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้สินฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย ยกตัวอย่างเช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และ บมจ.ไทยการค้าขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” สะสมแนวทางการจองพันธบัตร “เราชนะ” อีกทั้ง 2 วิธี ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกพอดีธนาคารตัวแทนขาย ดังนี้
• ธนาคารไทยการค้าขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายพอดี สาขาธนาคารตัวแทนขาย