Опубліковано новий проект Закону "Про розкриття інформації у видобувних галузях"

Новий закон в разі прийняття сприятиме подоланню корупції та запровадженню європейських стандартів роботи у видобувних галузях.
Закон уможливить запровадження в Україні міжнародних стандартів та передових практик прозорого звітування у видобувній сфері відповідно до вимог Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ).
Відкритість фінансової інформації щодо підприємств, які здійснюють видобування, дозволить владі, суспільству та потенційним інвесторам чітко розуміти ситуацію у видобувному секторі, а тому сприятиме боротьбі з корупцією, зрозумілості цін та тарифів, дозволить об’єктивно формувати систему ліцензій та дозволів, а також адекватні ставки податків та рентних платежів.

Лише 32,5% підприємств нафтогазової галузі надали інформацію щодо видобувної діяльності для першого звіту ІПВГ, опублікованого 4 грудня 2015 року. Супротив такої значної кількості учасників ринку демонструє, що прозорість у видобуванні поки не стала правилом у роботі підприємств України.
Проект Закону «Про розкриття інформації у видобувних галузях» покликаний започаткувати Правила звітності видобувних компаній про платежі, а також системної роботи зі збору, розкриття та поширення інформації про видобувні галузі та забезпечення умов для підготовки щорічних звітів ІПВГ
Відповідно до його положень фактичну роботу із підготовки звітів ІПВГ проводитиме Багатостороння група, яка включає представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та представників громадських організацій.
Інформація, яка буде обов’язковою до звітування включає дані про:
• суми платежів до бюджету – як загалом, так і щодо кожного проекту окремо;
• види діяльності, за якими здійснювалися платежі;
• проекти, які реалізовуються прямо чи опосередковано;
• інвестиційні програми та обсяг інвестицій, здійснених щодо кожного проекту;
• участь в соціальних проектах,
а також кінцевих власників (бенефіціарів) підприємств, які здійснюють діяльність з видобування.
Такий обсяг інформації від учасників ринку дозволить включити до звіту ІПВГ усю інформацію про фактичний стан справ у видобувних галузях, а також про осіб, які мають вплив як на окремі підприємства, так і на галузь в цілому.
Прозорість та доступність такої інформації на основі реальних даних, а не усереднених оцінок чи припущень, дозволить інвесторам, експертам та громадськості об’єктивно робити висновки про стан галузі та перспективи її розвитку, а органам влади приймати такі управлінські рішення, які стимулюватимуть розвиток ринкових відносин та чесної конкуренції.
З цієї причини більшість країн Європи давно приєдналися та дотримується вимог до такої звітності.
В Україні її впровадження активізувалося лише цього року, коли Міністерство енергетики та вугільної промисловості розпочало активну політику запровадження цивілізованих, ринкових умов роботи в енергетичному секторі.
Довідково:
Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) – незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному рівні стандарт для забезпечення прозорості, який впроваджується у 49 країнах світу, в т.ч. у Казахстані, Норвегії, Великобританії, США та ін.
Проект Закону України «Про розкриття інформації у видобувних галузях» підготовлено на виконання абзацу 3 пункту 1 Плану заходів із впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 2015 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 910, заходу 5 завдання 20 розділу II Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265.
Законопроект сприятиме виконанню зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на імплементацію, в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року, Директиви 2013/50/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня 2013 року та Директиви 2007/14/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 8 березня 2007 року.
Робоча група, яка працює над законопроектом «Про розкриття інформації у видобувних галузях», створена Наказом Міненерговугілля від 06.10.2015 №638. Документ було розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за підтримки аналітичного центру DiXi Group, Міжнародного фонду "Відродження", Національного секретаріату ІПВГ. Консультації надавали експерти міжнародної ініціативи PWYP, Інституту управління природними ресурсами (NRGI), та Ernst&Young як Незалежного Адміністратора ІПВГ в Україні.
У ході підготовки законопроекту вивчено ключові міжнародні стандарти звітності, директиви ЄС та законодавство країн Заходу (США, Великобританії, Австралії, Канади), які стосуються розкриття інформації видобувними компаніями та їх звітування.


Друк   E-mail