Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України"

Сьогодні, 13 серпня, на засіданні Верховної Ради України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України". Супровід законопроекту, який розглянуто в другому читанні, здійснював Міністр Юрій Продан.

Проект Закону розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 4 червня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України» з метою реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору

про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року N 2787-VI, у тому числі щодо вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/73/ЄС стосовно загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламенту Європейського Парламенту та Ради 715/2009 про умови доступу до мереж передачі природного газу.

Згідно із документом, функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України виконує оператор Єдиної газотранспортної системи України, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, а у передбачених  законом випадках - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, за згодою Верховної Ради України

Функції оператора Єдиної газотранспортної системи України  закріплюються за суб’єктом господарювання, засновником та власником якого може бути виключно держава, у тому числі через Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", або (у разі створення спільного підприємства)  держава, у тому числі через Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (володіння не менше 51 відсотком корпоративних прав), а також юридична особа (юридичні особи), що належить та контролюється резидентами держав - членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки чи Енергетичного Співтовариства - і є оператором системи транспортування газу або членом Європейської мережі операторів системи транспортування газу, сертифікованим відповідно до вимог статті 10 Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, статті 3 Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу.

Відповідно до рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, функції оператора підземного сховища газу можуть бути відокремлені та покладені на окреме підприємство - оператора підземного сховища газу.

Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує результати конкурсу та приймає остаточне рішення щодо визначення компанії-нерезидента у суб’єкті господарювання, на якого покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи України. Умови конкурсу розробляються та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Засновник або власник підприємства, на яке покладено функції оператора Єдиної газотранспортної системи, повинен мати не менш як п’ятирічний досвід управління газотранспортною системою на американському чи європейському ринку.

Прийняття законопроекту дозволить здійснити реформування Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямоване на підвищення економічної ефективності нафтогазової галузі, що буде відповідати вимогам законодавства ЄС у зв'язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та сприятиме посиленню енергетичної незалежності України.

Закон прийнято з поправками, внесеними Прем‘єр-міністром України А.Яценюком під час обговорення.

Нагадаємо, 31 липня 2014 народні депутати України на позачерговому засіданні відправили на повторне друге читаннязазначений проект Закону.

Законопроект зареєстровано за № 4116а.

 


Друк   E-mail