Open post

เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม! ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน 3 แกนนำราษฎร เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

อ่านฉบับเต็มคำวินิจฉัยประวัติศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน 3 แกนนำราษฎร “อานนท์-ไมค์-รุ้ง” เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง สั่งเครือข่ายหยุดการกระทำ สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องธำรงไว้

วันนี้ (10 พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินว่าการกระทำของ นายอานนท์ นำภา นายแสงตระกูล จาดนอก หรือ “ไมค์” แล้วก็นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการเสนอคำเรียกร้อง 10 ข้อสำหรับการปฏิวัติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งโครงข่าย ได้แก่การใช้สิทธิหรือความอิสระเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ก็เลยมีคำสั่งให้เลิกความประพฤติ โดยศาลบอกเหตุผลว่า

ศาลได้พินิจพิเคราะห์คำขอ คำอธิบายแก้ข้อกล่าวหา เอกสารอธิบายจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวโยงแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นจำต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 ได้แก่การใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ข้อเท็จจริงตามคำขอ คำอธิบาย หลักฐานต่างๆรวมทั้งบันทึกเสียงคำพูดของผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 ฟังเป็นที่เลิกว่า ผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 ปราศรัยในที่ส่วนรวมหลายครั้งหลายสถานที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรียกร้องให้จัดการปรับปรุงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้ถูกร้องอีกทั้งอภิปรายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยคำเรียกร้อง 10 ข้อ

กรณีมีข้อแม้ที่จำต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำขอกำกวมไม่แน่ชัดครบส่วนประกอบตามมาตรา 49 หรือไม่ เห็นว่าเมื่อพินิจพิเคราะห์คำขอเป็นการอ้างถึงการที่ผู้ถูกร้องปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีรายละเอียดบิดเบือนล่วงเกิน ล้อเลียน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการกระทำที่มีเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

โดยที่เอกสารต่างๆรวมทั้งถอดคลิปเสียงที่แสดงถึงความประพฤติของผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 กับพวก ประกอบมาด้านหลังคำขอ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของคำขอแบบนี้ คำขอก็เลยมีความแจ่มแจ้งแล้วก็พอเพียงที่จะทำให้ผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 เข้าใจสภาพของความประพฤติที่เป็นข้อกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีได้ ข้อแม้นี้ของผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 ก็เลยฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่จำต้องวินิจฉัยมีว่า ความประพฤติของผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 ได้แก่การใช้สิทธิหรือความอิสระเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ พินิจพิเคราะห์เห็นว่าวิธีการตามรัฐธรรมนูญ พื้นฐานระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ค่าทางรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแก่นของการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ มีค่าสำคัญ อย่างเช่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองคนประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญหมวด 3

ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิแล้วก็ความอิสระของประชากรมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหนแรกในรัฐธรรมนูญที่อาณาจักรประเทศไทย พ.ศ. 2475 มีการข้อบังคับบ่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 25 วรรคหนึ่งข้อบังคับว่า สิทธิแล้วก็ความอิสระของพลเมืองคนประเทศไทยนอกเหนือจากที่ข้อบังคับคุ้มครองป้องกันไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิความอิสระที่จะกระทำการนั้นได้ แล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิแล้วก็ความอิสระเช่นนั้นไม่กระทบกระเทือนหรือมีอันตรายต่อความมั่นคงและยั่งยืนของเมือง ความเรียบร้อยแล้วก็คุณธรรมอันดีของประชากร และไม่ฝ่าฝืนสิทธิหรือความอิสระของบุคคลอื่น

บทบัญญัติดังกล่าวระบุหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็ความอิสระของประชากร สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนเป็นส่วนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ แล้วก็ส่วนที่รัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติที่ข้อบังคับอื่นมิได้มีการข้อบังคับห้ามไว้ พลเมืองคนประเทศไทยซึ่งมีสิทธิแล้วก็ความอิสระดังกล่าวอีกทั้งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยให้การคุ้มครองป้องกันการใช้สิทธิเสรีภาพทุกกรณีทั้งที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ที่มิได้มีบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติที่ข้อบังคับอื่นห้ามหรือจำกัดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้สิทธิแล้วก็ความอิสระที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองป้องกันจำต้องไม่กระทบกระเทือนหรือมีอันตรายต่อความมั่นคงและยั่งยืนของเมือง ความเรียบร้อยหรือคุณธรรมอันดีของประชากร และไม่ฝ่าฝืนสิทธิแล้วก็ความอิสระของบุคคลอื่น เมื่อบุคคลมีสิทธิแล้วก็ความอิสระย่อมมีบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบตามมาด้วย

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแล้วก็เสรีภาพทางการเมือง ปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญ หมวด 4 หน้าที่ของพลเมืองคนประเทศไทยมาตรา 50 (1) (3) (6) ที่กำหนดให้บุคคลมีบทบาทพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็การปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ประพฤติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด นับถือ และไม่ฝ่าฝืนสิทธิแล้วก็ความอิสระของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่จะก่อกำเนิดการแบ่งแยกหรือรังเกียจของสังคม

มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับว่า บุคคลจะใช้สิทธิแล้วก็ความอิสระเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์มิได้ วรรคสอง ข้อบังคับว่า คนไหนกันแน่ทราบว่ามีการประพฤติตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อวิงวอนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกคำสั่งให้เลิกความประพฤติดังกล่าวได้

วรรคสาม ข้อบังคับว่า ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับจัดการจากที่วิงวอนหรือไม่จัดการข้างใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ แล้วก็วรรคสี่ ข้อบังคับว่า การจัดการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการฟ้องร้องคดีอาญาของผู้กระทำการของผู้กระทำการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 49 เป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายคุ้มครองป้องกันคุ้มครองป้องกันระบอบการปกครองของประเทศที่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ข้อกำหนดให้คนที่ทราบว่ามีการกระทำอันเป็นการใช้สิทธิหรือความอิสระล้มล้างการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ร้องต่ออัยการสูงสุดแล้วก็กรณีที่อัยการสูงสุดไม่รับจัดการตามคำอ้อนวอนข้างใน 15 วัน สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเองได้

ยิ่งกว่านั้น ยังกำหนดให้การจัดการตามมาตราดังกเงินล่าวไม่กระทบต่อการฟ้องร้องคดีอาญากับผู้กระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ตั้งใจให้พลเมืองคนประเทศไทยทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับการคุ้มครองป้องกันคุ้มครองป้องกันแล้วก็พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ แล้วก็กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจสำหรับการปฏิบัติภารกิจสำรวจแล้วก็วินิจฉัยออกคำสั่งให้เลิกความประพฤติที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

โดยหลักการตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญที่อาณาจักรประเทศไทย พ.ศ. 2475 ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก พ.ศ. 2495 มาตรา 35 แล้วก็ข้อบังคับในทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเป็นการวางวิธีการเพื่อคุ้มครองป้องกันการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ จากภัยรุกรามอันเกิดจากความประพฤติซึ่งได้แก่การใช้สิทธิหรือความอิสระตามรัฐธรรมนูญในลักษณะตั้งใจให้กับเปลี่ยน แล้วก็ค่าของรัฐธรรมนูญที่รองรับการดำรงชีพของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ไม่ให้เลิกล้มหรือสูญเสียไป

วิธีการตามหลักรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง ปรากฏเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 แล้วก็ข้อบังคับในทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 เป็นบทบัญญัติที่มีเป้าประสงค์ระบุว่าเมื่อมีผู้ทราบถึงความประพฤติอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ บุคคลผู้นั้นย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกคำสั่งให้เลิกความประพฤติดังกล่าว

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ข้อบังคับเพิ่มเพื่อกำเนิดความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่าถ้าอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำขอจากที่วิงวอนข้างใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเองได้ บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการการันตีสิทธิของราษฎรสำหรับการคุ้มครองป้องกันรัฐธรรมนูญจากความประพฤติของบุคคลหรือกลุ่มบุุคคลที่ใช้สิทธิหรือความอิสระตามรัฐธรรมนูญในประการที่ทำให้เกิดการล้มล้างการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์

ด้วยเหตุนี้ การใช้สิทธิคุ้มครองป้องกันรัฐธรรมนูญถือเป็นกลไกหนึ่งของระบบเป็นกลางทางรัฐธรรมนูญ โดยบุคคลที่ใช้สิทธิสำหรับการคุ้มครองป้องกันรัฐธรรมนูญจึงควรยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อพินิจพิเคราะห์สำรวจข้อเท็จจริงตามคำขอก่อนเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพินิจพิเคราะห์วินิจฉัยออกคำสั่งให้เลิกความประพฤติดังกล่าว อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับจัดการจากที่วิงวอนหรือไม่จัดการข้างใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ รัฐธรรมนูญก็การันตีสิทธิของผู้ร้องสำหรับการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เอง

การรับรองสิทธิของผู้ร้องในกรณีดังกล่าวเป็นการสร้างหลักประกันการคงอยู่ไว้ซึ่งวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่การปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ เมื่อใดที่ปรากฏความประพฤติที่เข้าเกณฑ์ได้แก่การใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ ความประพฤติในลักษณะดังกล่าวย่อมถูกใส่ความเป็นคดีความในศาลรัฐธรรมนูญได้

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำขอ คำขอเพิ่มเติมอีก คำอธิบายแก้ข้อกล่าวหา แล้วก็หลักฐานต่างๆที่สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับโรงพักภูธรลำคลองหลวง จังหวัดจังหวัดปทุมธานี เลขาธิการสภาความมั่นคงและยั่งยืนแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้ถูกร้องอีกทั้ง 3 จัดชุมนุมปราศรัย เวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การปรารภของนายอานนท์ นำภา ผู้ถูกร้องที่ 1 ปราศรัยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า “ที่พวกเรามาชุมนุมกันในวันนี้ เพื่อการันตีว่านอกจากข้อเสนอแนะ 3 ข้อที่พวกเราพูดกันอยู่ทุกเวที ความจริงมีข้อเสนอแนะระหว่างบรรทัดที่เป็นข้อเสนอแนะสำคัญที่สุดเป็นการแก้ไขปัญหาการขยายพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ผมขอการันตีอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่ม็อบล้มเจ้า ไม่ใช่ม็อบล่วงเกิน แม้กระนั้นเป็นม็อบที่พูดเรื่องจริงเกี่ยวกับปัญหาประเทศ หัวข้อสำคัญที่ผมจะเอ่ยวันนี้เป็นคำเรียกร้องระหว่างบรรทัดของพวกเรา ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์นั้น หมายถึงกษัตริย์จำต้องอยู่เหนือการบ้านการเมืองแล้วก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ พระราชกรณียกิจอันใดที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมือง ต่อแต่นี้ไปจำต้องถูกตั้งคำถามดังๆต่อสาธารณะ พวกเราอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวเข้าหาประชากร ไม่ใช่ให้พวกเราปรับตัวเข้าหาสถาบันพระมหากษัตริย์

การอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นสาระสำคัญของการปกครองที่พวกเรามีอยู่ แม้กระนั้นปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพียรพยายามใช้อิทธิพลผ่านการรัฐประหารปี 2557 พระเจ้าแผ่นดินถ้ายังเป็นพระเจ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นกษัตริย์ จำต้องไม่เซ็นการันตีการรัฐประหาร หากการรัฐประหารเกิดขึ้น พระเจ้าแผ่นดินจำต้องอยู่ฝ่ายระบบประชาธิปไตยเท่านั้น”

ส่วนนายแสงตระกูล จาดนอก ผู้ถูกร้องที่ 2 เอ่ยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า “นับตั้งแต่แผนกพลเมืองนำโดยท่านปรีดี พนมยงค์ แล้วก็ท่านพระยาพหลพลหมู่เสนาได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตย แล้วก็ให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันผมมีความคิดว่าการใช้ระบอบราชาธิปไตยยังใช้ยาวมาจนกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน เพราะเหตุว่ากษัตริย์อยู่เหนืออำนาจอธิปไตยอีกทั้ง 3 อำนาจ อำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ ถามว่าทำไมจำต้องพูดอย่างนี้

ท่านเคยรู้หรือไม่ครับผมว่าหมวดที่ 2 ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 วรรคสอง บอกไว้ว่าคนไหนกันแน่ไม่สามารถฟ้องคดีกษัตริย์ได้ แบบนี้แล้วแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยที่ประชากรเป็นเจ้าของ เจตนาการพูดของผมในครั้งนี้ต้องการให้พระเจ้าแผ่นดินอยู่ในที่ที่เหมาะสมร่วมกับประชากรชาวไทยได้ แล้วก็ที่พูดว่าอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยเป็นการอยู่เหนืออำนาจของประชากรโดย

Open post

เช็กเลย!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกกว่าหมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

วันนี้ (9 เดือนพฤศจิกายน 64)นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรรวมทั้งสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยออกมาว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินจ่ายเงิน ตามโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการกับปัญหาราคาผลิตผลล่มจมจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 รวมทั้งอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงปฏิบัติงานปกติ
ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างการรับรองรายได้เป็นวันแรก มีเกษตรกรได้รับคุณประโยชน์จำนวน 530,842 ครอบครัว เป็นเงิน 11,230.69 ล้านบาท

การโอนเงินดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นไปตามโครงการรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก อย่างเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละ ไม่เกิน 25 ตัน รวมทั้งข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรับรองรายได้ เกษตรกรจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลขณะที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามขณะที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณการผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่จดทะเบียนปลูกข้าวแต่ละจำพวก คูณผลิตผลเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณการผลิตที่จะต้องชดเชย แต่ว่าจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

จากนั้น ธ.ก.ส. จะจัดการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับราคามาตรฐานกลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลรวมทั้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจดูผลของการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 1 วัน รวมทั้งจะมีใจความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family ในกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

ภาพที่นำมาจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE

Open post

หญิงแย้ แจง ถอดดั้งใหม่ออก เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่

หญิงแย้ แจง ถอดดั้งใหม่ออก เอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่

ไม่ปล่อยให้ชาวเน็ตได้สงสัยนานว่าเพราะเหตุไรอยู่ดีๆยูทูปเบอร์สาว หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข ถึงได้ถอดเอาดั้งใหม่ที่เพิ่งจะทำออก ถึงแม้ว่าก็มองจมูกเริ่มเข้าที่มองสวย
โดยเจ้าตัวแจกแจงว่า จมูกแย้ติดโรค ก็เลยถอดออกค่ะ
ซึ่งการได้รับเชื้อกำเนิดได้หลายกรณีมากๆยกตัวอย่างเช่น ร่างกายอ่อนแอ ติดโรคตั้งแต่ตอนผ่าตัด รับประทานยาฆ่าเชื้อโรคผิดเวลา ชำระล้างแผลผิดวิธี ดูแลตนเองไม่ดีพอเพียง etc
โดยเคสของแย้ แย้รวมทั้งทางคลินิกคาดการณ์กันว่า
1. แย้แต่งหน้าไวไปตั้งแต่วันที่ 4-5 ข้างหลังผ่าตัด พวกฝุ่น เครื่องสำอางค์ บางทีอาจเข้าแผลทำให้แผลเปรอะเปื้อน
2. แย้ยังคงใช้ชีวิตธรรมดามากๆรับงานไว ไปตจว. ตั้งแต่วันที่ 7 ข้างหลังผ่าตัด
3. จมูกที่แย้ทำมาใหม่ เป็นแนวทาง Open ที่มีการใส่กระดูกอ่อนข้างหลังหู เนื้อเยื่อข้างหลังหู รวมทั้ง “ซี่โครงเทียม” ค่ะ
ซึ่งธรรมดาแล้ว การใช้ซี่โครงเทียมกับจมูก เราจะมีโอกาสติดโรค 5-10% เลย ซึ่งแย้น่าจะเป็น 1 ใน 5-10% นั้น 55555+ เสียใจจัดๆเลยแม่
ทั้งนี้ทั้งนั้น คลินิกที่แย้ไปผ่าตัดก็ดูแลแย้อย่างจริงใจรวมทั้งสุดกำลัง จริงๆแย้ได้รับยาฆ่าเชื้อกระทั่งหายอักเสบแล้ว กระทั่งงามแล้ว
แต่!!!! แต่!! ในทางการแพทย์นั้น เชื้อยังอยู่ในจมูกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่ไม่ใช่อวัยวะของเรา อีกทั้งซิลิโคน รวมทั้ง ซี่โครงเทียม ฉะนั้น ในอนาคตไม่รู้เรื่องว่าขณะใดที่ร่างกายเราอ่อนแอ เราจะโดนมันโจมตีอีกแน่ๆ

KAO1

แม้ปล่อยเป็นระยะเวลานาน ยื้อเอาไว้ ไม่ถอดออก เนื้อเยื่อจมูกจริงๆของเราก็จะถูกทำลายไปด้วย ทำให้จมูกผิดรูปผิดร่างได้ ต่อนี้ไปล่ะเรื่องสำคัญกว่าเดิม ทีมหมอของทางคลินิกรวมทั้งตัวแย้เองก็เลยตัดสินใจเอาน้องออกค่ะ
แล้วให้พักจมูกแบบไร้ซีรี่สัก 6 เดือน ค่อยว่ากันใหม่5555+ เวลานี้ก็กลับมาเป็น น้องแย้สูตรเริ่มแรก (Original)
แย้หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนพ้องๆทุกคน ที่กำลังพึงพอใจทำศัลยกรรมนะคะ เป็นกำลังจิตใจให้ทุกคนน้า
ชัดแจ้งแล้วเนอะ เจ้าตัวเขาออกมาแจกแจงเอง ไม่ต้องเดากันแล้ว เรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับหลายท่านที่ทำศัลกรรมกรรมจมูกได้อย่างดีทีเดียว

Open post

แอต.มาดริดดวงไม่เฮ! บาเลนเซียใช้ทีเด็ดสำรองรัวทดเจ็บเจ๊าเดือด

“ตราหมี” แอต.มาดริด พลาดโอกาสขยับถึงรองฝูง แม้เกมนี้มีคะแนนทว่าหายไปถึงสองเมื่อ “ไอ้ค้างคาว” บาเลนเซีย ใช้แข้งสำรองอย่าง อูโก้ ดูโร่ รัวสองลูกช่วทดเจ็บตีเบ่งแต้มไป 3-3 ในการแข่งขันศึกฟุตบอลลาลีกา สเปน คืนวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ศึกฟุตบอลลาลีกา ประเทศสเปน คืนวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา “ยี่ห้อหมี” แอต.มาดริด เกมบอลยุโรปบุกแพ้ให้ หงส์แดง แต่ว่าในลีกจัดว่าไม่แย่ไม่มีปราชัย 4 นัดติด ดีเอโก้ สิเมโอเน่ คงจะแนวรุกทั้ง “ซัวเรซ-กรีซมันน์” เหยียบถิ่น “ไอ้ค้างคาว” บาเลนเซีย ที่เพิ่งจะเก็บสามแต้มอีกรอบในลีก โฆเซ่ บอร์ดาลาส ใช้ทีเด็ด “กอนซาโล่ เกเดส” พร้อมฆ่า

ช่วงครึ่งแรกฝั่ง ยี่ห้อหมี จับความได้เปรียบ อังเคล ,กอร์เรอา ทำแอสซิสต์ รวมทั้งเป็น หฝ่าส์ ซัวเรซ เบิกสกอร์แรกของแมตช์ พา แอต.มาดริด ออกนำ 1-0 ช่วงนาทีที่ 35 ก่อนคงจะผลนี้เมื่อหมด 45 นาที

แต่ว่าเมื่อเริ่มช่วงหลังกลุ่มเยือนมีเสียหาย หลังแนวรับของกลุ่มอย่าง สเตฟาน ซาวิช ส่งบอลไม่ถูกฝั่งซุกตาข่ายกลุ่มตนเองให้เจ้าของบ้านตีเสมอ แต่ว่าก็แค่นั้น เมื่อแชมป์เก่าลีกวัวกระทิงขยับนำอีกรอบจาก อองตวน กรีซมันน์ นาทีที่ 58

แถมยี่ห้อหมีบวกเพิ่มเติมอีกเพียงแต่สองนาที สิเม่ เวอร์ซัลจ์เก๋ แข้งสำรองที่ลงตั้งแต่ครึ่งแรก ทำคะแนนเสร็จ ถึงแม้กรรมการขอเช็ควีเออาร์ดูว่าเจ้าตัวทำแฮนด์บอลไหม ก่อนรับรองเป็นลูกลำดับที่สามของแขก
แต่ด้านหลังเกมไอ้ค้างคาว ทำแต้มสองลูกรวด โดยเป็น อูเก๋ ดูโร่ ผู้เล่นสำรองตามยิงช่วงทดเจ็บในนาที 90+2 รวมทั้ง 90+6 จบเกมแบบสุดมันส์ บาเลนเซีย ไล่ตีเสมอ แอต.มาดริด 3-3 ทำทีมเยือนชวดโอกาสรีรองจ่าฝูง

รายนามผู้เล่นที่ลงในสนาม

บาเลนเซีย (4-4-2) : ยาสเปอร์ สิลเลสบวงสรวง,ดิไม่ทรี ฟุลกีเยร์,มุคตาร์ เดียกาบี้,โอมาร์ อัลเดเรเต้ (มานู บาเยโฆ่ น.86),โฆเซ่ กาย่า,การ์ลอส โซเลร์ (โกบา โกแอ็งเดรดี้ น.85),ดาเนี่ยล วาส (มาร์กอส อันเดร น.65),อูเก๋ กียามอน,อูรอคอยส ราชิช (ยูนุส มูซาห์ น.65),เอลแดร์ คอสต้า (อูเก๋ ดูโร่ น.85),กอนซาโล่ เกเดส

แอต.มาดริด (4-4-2) : ยาน โอบลัค,คีแรน ทริปเปียร์ (สิเม่ เวอร์ซัลจ์เก๋ น.8),สเตฟาน ซาวิช,โฮเซ่ คิเมเนซ,มาริโอ เอร์โมโซ่,ยานนิค การ์ราสเก๋,โรดริเก๋ เด ปอล (ยกเอา เฟลิกซ์ น.87),โกเก้,อังเคล ,กอร์เรอา (เจฟเฟรย์ กงด็องเบีย น.73),หฝ่าส์ ซัวเรซ (เฮคเตอร์ เอร์เรร่า น.87),อองตวน กรีซมันน์

Open post

ดราม่าขบวนเบนซ์ “หมอบุญ” หมอแท้จริง ประกาศมอบ 10,000 บาท ให้เจ้าของคลิป

นพ.แท้จริง ศิริพานิช (หมอแท้จริง) ประธานคณะทำงานโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวีดีโอ วุฒิสภา ประกาศมอบเงิน 10,000 บาท ให้เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถ จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขี่จักรยานยนต์ 2 คันย้อนศรนำทางรถเบนซ์สีขาวบนถนนกำแพงเพชร 7 ใกล้วัดอุทัยธาราม ซึ่งในรถเบนซ์คันดังกล่าวมี “หมอบุญ” นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด นั่งอยู่ในรถ

ซึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น “หมอบุญ” ได้ออกมาสารภาพว่า เป็นคนที่อยู่ในรถเบนซ์จริง โดยตนใช้เส้นทางนี้บ่อยๆอยู่แล้ว แม้กระนั้นถูกจุดนั้นเป็นถนนหนทางวันเวย์ระบุเป็นตอนเวลา 06.30-09.00 น. คาดว่าเจ้าของคลิปอาจจะมิได้ดูป้ายจราจรและไม่ได้ตั้งใจ ก่อนขับสวนเลนเข้ามา ทำให้การจราจรไม่สะดวก
ส่วนรถตำรวจ 2 คันที่ขับอำนวยความสะดวก “หมอบุญ” พูดว่า ไม่ใช่รถนำขบวนของตัวเอง แม้กระนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะเห็นว่าการจราจรไม่สะดวก มีการขับสวนเลนจึงช่วยอำนวยความสะดวกให้ และไม่ได้มีการปรับจับอะไร ส่วนเสียงวิจารณ์จากโลกออนไลน์นั้น ตนไม่ถือโทษโกรธอะไร
เวลาเดียวกัน นพ.แท้จริง ศรีพานิช (หมอแท้จริง) ระบุว่า คณะทำงานได้ลงคะแนนและก็ลงความเห็นส่วนมากมอบเงินรางวัลเป็นกรณีพิเศษให้ปริมาณ 10,000 บาทให้กับเจ้าของคลิป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการไม่นิ่งเฉยต่อความประพฤติปฏิบัติที่บางทีอาจตรงข้ามข้อบังคับ ซึ่งบางทีอาจบางทีอาจก่อให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุได้ ขอให้ติดต่อกลับมาได้ผ่านคณะทำงานเฟซบุ๊กเพจ JS100 Radio และก็ เพจ สมาคมกล้องถ่ายภาพหน้ารถ
โดย หมอแท้จริง ระบุว่า กล้องถ่ายภาพหน้ารถสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้กระจ่างแจ้งว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมควร สังคมไม่เห็นพ้องกับการที่ตำรวจขี่รถเครื่องเปิดสัญญาณไฟนำทางรถยนต์ VIP ย้อนศรอย่างไม่ถูกกฎหมายและก็ยังทำให้มีผู้ทำผิดตามมาอีกมาก
คณะทำงานมีเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ให้สามัญชนจัดตั้งกล้องถ่ายภาพหน้ารถ เพื่อช่วยเหลือกันเป็นหูเป็นตาพิจารณาผู้กระทำความผิดกฎจราจร อันก่อให้เกิดการลดอุบัติเหตุและก็การสิ้นไปต่างๆ
ส่วนกรณีนี้จึงจัดว่ากล้องถ่ายภาพหน้ารถมีส่วนช่วยในการป้องปรามไม่ให้ทำผิดต่อข้อบังคับได้ ทั้งยังกระตุ้นให้ตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายได้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องจริงต่อไป

Open post

เปิดประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร สายเลือดการเมืองตระกูล ชินวัตร

เดินตามพ่อทักษิณ และอายิ่งลักษณ์ เข้าสู่เส้นทางการเมือง ในพรรคเพื่อไทย ด้วยวัย 35 ปี

แพทองธารา เคยชินความประพฤติ หรือ อุ๊งอิ๊ง พ่วงท้ายด้วยตำแหน่งสำคัญที่สุดในพรรคเพื่อไทย (พื้นที่) ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ด้านการมีส่วนร่วมแล้วก็สิ่งใหม่ (inclusion and innovation) พรรคเพื่อไทย ที่เธอบอกว่า “ยังออกเสียงไม่ถนัด เท่ากับพรรคไทยรักไทย ชื่อที่อยู่ในใจ เป็นพรรคที่ป๊ะป๋าก่อตั้ง”
แพทองธารา เป็นบุตรหญิงคนเล็ก จากพี่น้อง 3 คน ของคุณหญิงพจมาน ดามาวงศ์ แล้วก็ ดร.ทักษิณ เคยชินความประพฤติ อดีตนายกฯ อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีนายพานทองแท้ เป็นพี่ชายคนโต แล้วก็บุตรหญิงคนรองคือ นางสาวพินทองคำทา

แพทองธารา เป็นคนการบ้านการเมืองคนที่ 4 ที่มีฐานะเป็นแคนดิเดตใกล้เคียงกับ อดีตนายกฯ 3 คนเป็นทักษิณ เคยชินความประพฤติ ผู้เป็นพ่อ แล้วก็เป็นหลานอาเขย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ แล้วก็หลานของอาปู-ยิ่งลักษณ์ เคยชินความประพฤติ

แพทองธารา หรืออุ๊งอิ๊ง เคยชินความประพฤติ เกิดวันที่ 21 ส.ค. 2529 (อายุ 35 ปี)สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ แล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ดีกรีจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท International Hotel Management จาก Surrey University ประเทศอังกฤษ

เดี๋ยวนี้ครอบครองตำแหน่งประธานข้าราชการด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แล้วก็กรรมการบริษัทธุรกิจในเครือ เป็นต้นว่า โรงแรมโรสวูด จังหวัดกรุงเทพ โรงแรม เทมส์ เถาวัลย์ย์ เขาใหญ่ สนามกอล์ฟอัลไพน์ โรงแรมเอสซี ปาร์ค

มีเงินทอง ในฐานะผู้หุ้นใหญ่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึง 29.04% จำนวน 1,216,149,870 หุ้น ตีค่าจากค่าหุ้นบริษัทนี้ราวๆ 4 พันล้านบาท (4,341,655,035 บาท)

แพทองธารา สมรสกับปอ–ปิฎก สุขสวัสดิ์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาชีพก่อนแต่งงานคือ นักบิน มีลูกสาว หลานตาทักษิณ แล้วก็คุณหญิงคุณยายพจมาน 1 คน ชื่อ “น้องธิธารา”

คุณลักษณะอื่นใด ย่อมสำคัญไม่เท่ากับ แพทองธารา มีคณโภคทรัพย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งแว่นแคว้นไทย พุทธศักราช2560 ของบุคคลที่จะครอบครองตำแหน่งนายกฯเป็นมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำยิ่งกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำยิ่งกว่าปริญญาตรีหรือเท่ากัน มีความซื่อซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือเปล่าปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้นว่า ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายโกง เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการค้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอะไรก็แล้วแต่

Open post

ลูกศิษย์เผย “อดีตพระยันตระ” ให้คติธรรมก่อนกลับสหรัฐฯ ถ้าเธอไม่ทิ้งธรรม ฉันก็ไม่ทิ้งเธอ

ลูกศิษย์เผย อดีตพระยันตระ ให้คติธรรมก่อนกลับสหรัฐฯ ถ้าเธอไม่ทิ้งธรรม ฉันก็ไม่ทิ้งเธอ พร้อมเผยเหตุผลที่กลับมาไทยโดยไม่ฟังคำทัดทานของใคร

จากกรณีวานนี้ (27 เดือนตุลาคม) เมื่อเวลา 04.00 น. สมัยก่อนพระกระทั่งถึงตระ หรือ นายระเบียบ ละอองทอง แต่งตัวห่มเขียว ไว้ผมยาว หนวดเคราเฟิ้ม เดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศอเมริกา โดยมีบรรดาพระ แม่ชี แล้วก็ศิษย์ รวมราวๆ 50 คน มารอส่งขึ้นเครื่องบิน โดยการเดินทางของสมัยก่อนพระกระทั่งถึงตระ จะขึ้นเครื่องบินของเที่ยวบิน NH806 ออกมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาราวๆ 07.00 น.

เฟซบุ๊กเพจ กระทั่งถึงตระ แห่งสุญญตาราม ซึ่งเป็นศิษย์ของ สมัยก่อนพระกระทั่งถึงตระ ได้เผยออกมาว่า

“ท่านพระคุณครูกระทั่งถึงตระก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน ท่านแสดงคติธรรมว่า ถ้าเกิดคุณไม่ทิ้งธรรม ฉันก็ไม่ทิ้งคุณ ถ้าเกิดคุณทิ้งธรรม ฉันก็ทิ้งคุณ ถ้าเกิดประพฤติตามธรรม ภาวนาอยู่เป็นประจำ กระแสอำนาจจิตภาวนาก็จะส่งถึงท่านพระคุณครูได้ แล้วก็ท่านก็ส่งถึงผู้บุคคลนั้นผู้ปฏิบัติตัวธรรมเช่นเดียวกัน”

ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้ให้ข้อมูลด้วยว่า ภาควิชาที่ร่วมเดินทางในคราวนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 2 รูปด้วยกัน รูปแรกคือพระณัฐคม หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “พระหมอสมชาติ” รูปที่ สองคือพระมหาวิยอดเยี่ยม ปวิตฺตสิริ อายุ 68 ปี อายุพรรษา 48 เปรียญธรรม 7 ประโยค วัดชนะสงคราม จ.กรุงเทพฯ ซึ่งไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอเมริกามาเป็นเวลานานตั้งแต่ยังเป็นชายหนุ่ม โดยการกลับมาเมืองไทยคราวนี้ของพระมหาวิยอดเยี่ยมก็เนื่องจากคิดถึงบ้านเกิด เนื่องจากพี่น้องตายไปแล้ว 3 คนไม่เคยได้มาร่วมงานศพเลย จึงถือโอกาสเดินทางมาด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อม ทั้งสามท่านถือหนังสือเดินทางเชื้อชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

“จะกล่าวไปแล้ว การเดินทางกลับมาเมืองไทยของพระคุณครูกระทั่งถึงตระในคราวนี้มีปัญหาจำนวนมากกว่าทุกหนตั้งแต่ต้น ญาติโยมศิษย์ที่คุ้นเคยใกล้ชิดทุกคนแม้กระทั้งพี่สาวของท่านเองก็ห้ามไม่ให้แก่ท่านมา แม้กระนั้นท่านก็ยังยืนยันที่จะมาให้ได้ ไม่ฟังคำทักท้วงของคนไหนกันแน่ จนเป็นที่แปลกใจในแวดวงของศิษย์ผู้ใกล้ชิดเกือบทั้งหมด ผู้เขียนเป็นคนอยู่วงนอกไม่ค่อยเข้าใจอะไร ตอนแรกก็โกรธผสมแปลกใจว่าแทนที่จะดีอกดีใจว่าท่านจะกลับมาประเทศไทย แม้กระนั้นเพราะเหตุใดทุุกคนกลับกัดกันทุกวิธีทางไม่ให้แก่ท่านกลับมา พอเพียงมาถึงตอนนี้ก็ทราบเด่นชัดอย่างไม่ต้องให้คนไหนกันแน่ชี้แจงอีกแล้วว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงห้ามแล้วก็กัดกันทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้แก่ท่านกลับมาคราวนี้ การที่ท่านกลับมาคราวนี้แม้จะมีปัญหาจำนวนมากน่าจะเป็นเนื่องจาก “กุฎีสุญญตา”หลังนี้แหละ

“การที่ท่านยอมเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ยอมพบเจอกับโชคร้ายก็เพื่อทำตามอย่างสัจจะที่ให้ไว้ มาบรรเทาสัญญาแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจสำหรับการที่มีผู้มีความเชื่ออันบริสุทธิ์สร้างกุฎีมอบ เพราะเหตุว่าผู้จัดงานสร้างกุฎีเป็นหญิงชราอายุ 87 ปีแล้ว ในชีวิตไม่เคยบริจาคเงินทำบุญขนาดนี้ที่แหน่งใดมาก่อนเลย รอคอยวันให้แก่ท่านมารับมอบกุฎีก่อนที่จะตนจะตาย ลูกๆของหญิงชราก็มีใจเลื่อมใสมาปฏิบัติภารกิจเป็นแม่ครัวปรุงอาหารมังสวิรัติแล้วก็น้ำปานะมอบพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พี่น้องธรรม

“บางคนนั้นเคยเดินพรมแดงในพระราชสำนักเขมรินทร์ในราชอาณาจักรกัมพูชามาแล้ว แม้กระนั้นก็ยังมาเป็นแม่ครัวกับเขาได้ เนื่องจากความตั้งอกตั้งใจอยากให้ความมุ่งมาดของคุณแม่ผู้ชราสามารถมอบกุฎีท่านพระคุณครูกระทั่งถึงตระสำเร็จก่อนวาระสุดท้ายจะมาเยี่ยม ยิ่งกว่านั้น ไหนจะเป็นการจัดสวนจัดภูมิทัศน์รอบกุฎีแล้วก็กระต๊อบอีก 6 หลัง ด้วยมือแล้วก็หยาดเหงื่อของตนเองของบรรดาญาติโยมหญิงชายของเกพลิตาโพธิวิหารซึ่งทุ่มเทกันสุดชีวิตอีกเล่า

“อาจเป็นเนื่องจากพลังเลื่อมใสอันบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นี้เองทำให้พระคุณครูกระทั่งถึงตระไม่ฟังเสียงคนไหนกันแน่เลยยืนยันตลอดว่า “จำเป็นจะต้องมา” ถึงแม้ก่อนที่จะถึงวันเดินทางสองวัน ท่านล้มในห้องน้ำ ยังไม่ยินยอมให้คนเรียกรถพยาบาล เพื่อที่จะทำตามอย่างข้อตกลง ทำตามอย่างสัจจะว่าจะมา.. เดินทางมาเมืองไทย “กุุฏิสุญญตา” หลังนี้เองเป็นสาเหตุให้แก่ท่านจะต้องกลับมาเพื่อทำตามอย่างข้อตกลง ทำให้คุณจะต้องมาพบเจอโชคชะตาถูกโจมตีอีกรอบอย่างนึกไม่ถึง นี้คือความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายซึ่งยากนักจะหาได้ในช่วงนี้

“ถ้าเกิดยกเอาความเป็น “พระภิกษุสงฆ์”ออกไป ความตรึงใจที่มีต่อท่านพระคุณครูกระทั่งถึงตระตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้ก็คือ “ความเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย”ข้อนี้เองขอเอากุฎีสุญญตาหลังนี้เป็นอนุสรณ์ แม้นว่าแม้การกลับมาเมืองไทยคราวนี้จักเป็นครั้งสุดท้าย นับตั้งแต่นี้ต่อไปท่านไม่ได้กลับมาอีกเลย”

Open post

ยิ่งขุดยิ่งเน่าแฟนเก่า “คิมซอนโฮ” เจออดีตสามีแฉพาผู้ชาย 3 คนมาบ้านแถมมีเสี่ยเลี้ยงตั้งแต่ก่อนแต่งงาน

หลังจากที่สื่อจอมแฉ Dispatch นำหลักฐานต่างๆออกมาเผยความจริงอีกด้านเพื่อเปิดโปงว่า “ชเวยองอา” แฟนเก่าของ “คิมซอนโฮ” ที่กล่าวหานักแสดงหนุ่มว่าบังคับเธอไปทำแท้งและเย็นชาใส่หลังจากเอาลูกออกแล้ว แถมไม่รักษาสัญญาว่าจะแต่งงานนั้นล้วนตรงข้ามกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิง ล่าสุดอดีตสามีของ “ชเวยองอา” ที่หย่าขาดกันหลังแต่งงานได้ไม่กี่วัน ก็เคยเผยถึงสาเหตุเลิกราที่ทำเอาหลายคนถึงกับช็อก

หลังจากที่ Dispatch ได้ปลดปล่อยบทความ “คิมชอนโฮ..กับ 12 ความจริงที่ถูกเมิน” ออกมาจนถึงเป็นที่ฮือฮาไปเมื่อวานนี้ ( 26 ต.ค. ) ซึ่งมีการไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่เจอกันคราวแรกไปจนกระทั่งเลิกราระหว่างทั้งคู่ จนถึงทำเอาผู้คนจำนวนมากจะต้องออกมาขออภัยขอโพยที่ดุด่า คิมชอนโฮ ไปก่อนหน้าที่ผ่านมา

หลังจากยังไม่ทันหายช็อกกับความประพฤติปฏิบัติของฝ่ายหญิง ล่าสุดจะต้องช็อกกันอีกครั้งเมื่อ อีจินโฮ ผู้สื่อข่าว/ยูทิวเบอร์ ได้เปิดเผยความจริงเพิ่มเติมอีกในคลิปที่ชื่อว่า “เปิดเผยเทปบันทึกเสียง…ตัวตนที่จริงจริงสุดช็อกของแฟนเก่า คิมชอนโฮ” ในวิดีโอ อีจินโฮ ได้บอกว่า มีคลิปเสียงอดีตผัวของแฟนเก่าคิมชอนโฮ ที่กาลครั้งหนึ่งเคยบอกในพอดแคสต์ ซึ่ง อีจินโฮ อธิบายว่าหากแม้เขาจะไม่เปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็นอดีตผัวของแฟนเก่าคิมชอนโฮ แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็สามารถตามสืบจนถึงรู้ดีว่าชายในคลิปคือผู้ใด

อดีตผัวของแฟนเก่าคิมชอนโฮ ได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่เลิกราผ่านการพอดแคสต์ โดยระบุว่า

“การขึ้นโรงขึ้นศาลทำเรื่องหย่ากินเวลาค่อนข้างจะนาน โดยเหตุนี้ผมก็เลยต้องการทำข้อตกลงแล้วเลิกไป แต่ว่าคุณเรียกร้องจะเอาแต่เงิน ผมเลยตกลงใจใช้ไม้แข็ง มันมีหลายสิ่งเกิดขึ้นระหว่างขึ้นโรงขึ้นศาล มีอยู่กาลครั้งหนึ่ง คุณมองอนาถและก็น่าเศร้ามาก เราถูกถามคำถามว่ามีอะไรจะบอกกันหนสุดท้ายไหม แล้วคุณก็บอกทำนองว่า ‘ฉันต้องการปกป้องรักษาการแต่งงานครั้งนี้เพราะเหตุว่าการแต่งงานมันคือความรับผิดชอบซึ่งมันต่างกับการออกเดต’”

เขาได้เปิดเผยถัดไปว่าช่วงที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันบ่อยครั้ง แฟนเก่าคิมชอนโฮ ใช้จ่ายเงินไปกับการศัลยกรรมค่อนข้างจะมาก และก็ยังบอกว่าคุณพาเพศชายมาที่บ้านอีกหลายคน

“ผมจะต้องออกจากบ้านที่เราเคยอยู่ร่วมกัน แต่ว่าคุณยังอยู่ตรงนั้น แล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคุณก็เบาๆโผล่มาที่บ้านเรื่อยผมก็เลยไม่อาจจะกลับไปที่บ้านได้ แต่ว่าที่ขำขันคือ ผมจะต้องกลับไปเอาสิ่งของของผม และก็มันมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ ผมรู้สึกว่าคุณสั่งให้คิดเพราะเหตุว่าคุณคงจะกลัว ไม่รู้เรื่องว่าผมจะกลับไปที่บ้านเมื่อใด ผมเห็นสายไฟที่มันเชื่อมต่อกับกล้องผมเลยพบฮาร์ดไดร์ฟ ผมเอามันออกมาแล้วรู้สึกว่าผมคงจะพบบางอย่างในนั้น ผมเลยนั่งมองคลิป ผมมิได้มองอะไรมากเพราะเหตุว่าพบหลักฐานตั้งแต่ยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ แต่ว่าข้างใน 3 เดือน คุณพาเพศชายมาที่บ้านแล้วถึง 3 คนและก็คุณชอบทำบนโซฟา”

“มีเพศชาย 2 ผู้ที่ยังมองชายหนุ่มอยู่และก็รู้สึกว่าคงจะมาจากพวกบาร์โฮสและก็เพศชายอีกคนจะแก่หน่อย เขาเป็นเสี่ยเลี้ยง ผมเลยหารายละเอียดอื่นๆรวมทั้งพบว่าคุณมีเสี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนสมรสแล้ว และก็เขาก็คือเสี่ยคนนั้น คุณเลอะเทอะมาก”

“หลังจากที่คุณมาที่ศาลแล้วเพ้อเจ้อพูดว่าคุณไม่ได้อยากหย่า ผมเลยจะต้องโชว์หลักฐานให้ผู้พิพากษามอง ต่อไปเลยวินิจฉัยให้เราหย่าขาดจากกันได้”

อดีตผัวยังเปิดเผยถึงความร้ายกาจของคุณถัดไปว่า ชีวิตสมรสที่แสนสั้นและก็ระหว่างที่ไตร่ตรอง แฟนเก่าคิมชอนโฮ มักจะใส่ความอดีตผัวตลอดว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้จะต้องเลิกร้างทั้งที่คุณเองไม่ได้อยากหย่า กับบากบั่นกระทำตัวน่าเห็นใจด้วย

Open post

3 ข้อควรรู้ โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส หลังในไทยพบแล้ว 1 ราย

3 ข้อควรรู้ โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส หลังในไทยพบแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง ขณะที่ในวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแถลงเป็นทางการอีกครั้ง

เกาะติด “โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส” เเน่นอนว่าโควิดสายพันธุ์ที่น่ากังวลมากที่สุดเวลานี้ก็คือ “สายพันธุ์เดลต้า” แพร่ระบาดได้อย่างเร็วแล้วก็กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดไปทั้งโลก เว้นแต่สายพันธุ์เดลต้ายังมีสายพันธุ์เดลต้าย่อยอีกด้วย

ซึ่งล่าสุดวานนี้ นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวมาว่า

ไทยเจอผู้ติดเชื้อโรคโควิด “สายพันธุ์เดลต้าพลัส” หรือ AY.4.2 ปริมาณ 1 ราย เป็นชายอายุ 49 ปี ประวัติความเป็นมาดำเนินการที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการส่งตัวอย่างไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านทหาร ทัพบก เจอสายพันธุ์ AY.4.2 ตั้งแต่ก.ย. 2564 ซึ่งเชื้อ “เดลต้าพลัส” ยังอยู่สำหรับเพื่อการจับตาเฝ้าระวังในประเทศไทย

เนื่องจากว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส แพร่เชื้อได้ง่ายกว่า โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ดังนี้ผู้ป่วยคนมีชื่อเสียงกล่าวรักษาหายแล้ว

โดยวันนี้ (26 ตุลาคม 2564) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะแถลงเป็นทางการอีกครั้ง

3 ข้อควรรู้ โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส ข้างหลังในไทยเจอแล้ว 1 ราย

1.โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสคืออะไร

โรงหมอวิชัยเวชระหว่างชาติ หนองดวงจันทร์ม กล่าวว่า โควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส ถือเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งจะมีการกลายพันธุ์ในกรดอะมิโน ที่เรียกว่า k417n เป็นกรณีกลายพันธุ์ที่คล้ายกับสายพันธุ์เบต้า หรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ซึ่งจะมีผลให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์นี้สามารถหลบเลี่ยงภูมิต้านทานได้ดียิ่งไปกว่า แล้วก็ติดต่อได้ง่ายที่สุดในเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

2.เดลต้าพลัสกับเดลต้าแตกต่างยังไง

ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คุณครูแผนกแพทยศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กให้ข้อมูลประเด็นการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสในสหราชอาณาจักร ดังนี้

สายพันธุ์เดลต้าพลัส หรือ AY.4.2 สหราชอาณาจักรมีการติดเชื้อโรคสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นเร็วจนได้รับการยกฐานะเป็น variant under investigation ที่ชิดกันในตอนนี้มีทุกเพศทุกวัย แต่ว่าพบบ่อยในเด็กแล้วก็เยาวชน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากยังได้รับวัคซีนกันไม่มากสักเท่าไรนัก

เดลต้าพลัส (AY.4.2) กลายพันธุ์ต่อยอดจากสายพันธุ์เดลต้า การป่วยกระทั่งจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แล้วก็การตาย พอๆกับเดลต้า (B.1.617.2) แต่ว่าแพร่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดลต้าเดิม 17%

อัตราการรับเชื้อด้านในครัวเรือนเยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิม 12% (ตอนความเชื่อมั่นและมั่นใจ 8-16%) ดังนี้เรารู้กันจากงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยจำนวนหลายชิ้นว่า เดิมอัตราการแพร่ให้คนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน เฉลี่ยโดยประมาณ 18-20%

ดังนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้ติดเชื้อโรคอย่างเร็วของสหราชอาณาจักรนั้น คาดว่าไม่น่าจะชี้แจงจากความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแพร่ของเดลต้าพลัสแต่อย่างเดียว

แต่ว่าน่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวันของพลเมือง ที่บางทีอาจไม่ได้ป้องกันภัยเคร่ง แล้วก็มีการเปิดกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อติดเชื้อโรค ทำให้เชื้อไวรัสซึ่งมีความสามารถแพร่ได้ดียิ่งไปกว่าเดิมระดับหนึ่ง ไปอยู่ถูกที่ ถูกเวลา ซึ่งมีอีกทั้งเรื่องคนเป็นจำนวนมากมาย แออัด ใกล้ชิด ช่วงเวลาอยู่ร่วมกันนาน ก็จะมีผลให้เกิดติดเชื้อโรคเยอะๆอย่างที่เห็นในตอนนี้ได้

โดยเหตุนี้ คนไทยเราจึงควรระมัดระวัง ข้างหลังเปิดประเทศ กิจการกิจกรรมต่างๆจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ ครบสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง number, frequency, closeness, duration ที่จะทำให้เชื้อเดลต้าเดิมในประเทศปะทุลามเยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ถ้ามีสายพันธุ์กลายพันธุ์อย่างเดลต้าพลัสหรืออื่นๆเข้ามา ก็จะดำเนินรอยตามการระบาดหนักขึ้นของต่างประเทศได้

3.สมรรถนะของวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

โควิดสายพันธุ์เดลตา แล้วก็เดลตาพลัสเพิ่มคุณลักษณะสำหรับเพื่อการหลบภูมิต้านทานได้ดิบได้ดี

วัคซีนไฟเซอร์

ฉีดเข็มที่ 1 ปกป้องการรับเชื้อได้ 33% (มีความหมายว่า 33% เมื่อติดเชื้อโรคจะไม่แสดงอาการ)

ฉีดเข็มที่ 2 ปกป้องการรับเชื้อได้ 88%

วัคซีนโมเดอร์ที่นา

ฉีดเข็มที่ 1 ปกป้องการรับเชื้อได้ 33%

ฉีดเข็มที่ 2 ปกป้องการรับเชื้อได้ 88%

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากข้อมูลของทางสหรัฐอเมริกา

ฉีดเข็มที่ 1 ปกป้องการรับเชื้อได้ 33%

ฉีดเข็มที่ 2 ปกป้องการรับเชื้อได้ 60%

วัคซีนสิโนแวค

ยังไม่มีกล่าวในการปกป้องคุ้มครองการรับเชื้อ

อย่างไรก็ตาม หากแม้สมรรถนะของวัคซีนโควิดจะแตกต่าง แต่ว่าทุกยี่ห้อสามารถปกป้องการอาการหนักถ้าติดเชื้อโรคจากสายพันธุ์เดลต้าได้ เพื่อปกป้องอาการรุนแรง ควรเข้ารับการฉีดยาโควิด

Open post

เรื่องย่อซีรีส์ Jirisan (จีรีซาน) ซีรีส์เกาหลี 2021

เรื่องย่อ Jirisan (จีรีซาน)

Jirisan 1

Jirisan 2

ซอยีคัง เป็นข้าราชการระดับสูงของอุทยานแห่งชาติ Jirisan (จีรีซาน) ซึ่งมีประสบการณ์มากสำหรับเพื่อการนำทาง ทำให้เธอมีความรู้และความเข้าใจความเชี่ยวชาญ สำหรับเพื่อการติดตามบุคคลที่สูญหาย อยู่มาวันหนึ่ง เธอแปลงเป็นคู่ขาของคังฮยอนโจ ข้าราชการสมาชิกใหม่ ของอุทยานฯ สำเร็จการศึกษาจากสถานที่เรียนทหารแล้วก็เป็นอดีตผู้หมวด แม้กระนั้นเผชิญเรื่องราวอันน่าหวาดผวากับจีรีซานที่ทำให้เขาเปลี่ยนมาข้าราชการพิทักษ์ป่าตรงนี้ ซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวความลี้ลับ เป็นปริศนาที่มีอยู่รายล้อมทั่วเทือกเขา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้มาเยือนมาก ผู้ที่มาเพื่อฆ่าแล้วก็ผู้ที่มาเพื่อจบชีวิตของตนเอง Jirisan ผลงานซีรีส์เรื่องพิเศษ ฉลองครบรอบ 15 ปี ของช่อง tvN ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ ทาง iQIYI แล้วก็ iQ.com กระจายเสียงในไทยพร้อมเกาหลีใต้ ทุกเมื่อเชื่อวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00 น. (ตามไทย) เริ่มช่วงแรก 23 ตุลาคม 2564
รายละเอียดซีรีส์ Jirisan (จีรีซาน)
ชื่อ : Jirisan (จีรีซาน)
ชื่อประเทศเกาหลี : 지리산
ระบุฉาย: 23 ตุลาคม เวลา 19:00 น. (เวลาไทย) รับดูซับไทยพร้อมกันกับเกาหลีใต้ ตอนใหม่ทุกเมื่อเชื่อวัน เสาร์ -อาทิตย์ บนแอปพลิเคชัน iQiyi (อ้ายฉีอี้) แล้วก็เว็บ iQ.com
รูปแบบ: ออริจินัลซีรีส์ประเทศเกาหลี 16 ตอน
ประเภท: ลึกลับ, ตื่นเต้น,ดราม่า
ผู้กำกับ: อีอึงบก (Lee Eung-bok) จาก Descendants of the Sun, Guardian: The Lonely and Great God แล้วก็ Sweet Home
ผู้เขียนบท: คิมอึนฮี (Kim Eun-hee) จาก Kingdom แล้วก็ Signal
บริษัทผู้ผลิต: AStory (Kingdom S1)
นักแสดง: จอนจีฮยอน (Gianna Jun), จูจีฮุน (Ju Ji-hoon), ซองป่าดงอิล (Sung Dong-il), โอจองเซ (Oh Jung-se), โจฮันชอล (Cho Han-cheul)
รายชื่อนักแสดงซีรีส์ Jirisan (จีรีซาน)
ซออีคัง แสดงโดย จอนจีฮยอน
คังฮยอนโจ แสดงโดย จูจีฮุน
จองฉันยอง แสดงโดย โอจองเซ
โจแดจิน แสดงโดย ซองป่าดงอิล
พัคอิลแฮ แสดงโดย โจฮันชอล
อีดาวอน แสดงโดย โกไม่นชี
อียังชอน แสดงโดย จูไม่นคยอง
คิมกเยฮี แสดงโดย จูจินโม
คิมซล แสดงโดย อีกาซอบ

Posts navigation

1 2 3 4 5 54 55 56
Scroll to top