www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ่ยถึง การดูแลผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านโครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” เข้าตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินได้เมื่อวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com แล้วก็กดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 แล้วก็ 5, 12 เม.ย. 64 ครั้งละ 1,000 บาท จนถึงครบ 4,000 บาท โดยผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” แล้วก็โครงการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64


แม้กระนั้นสำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันตน ตรวจสอบสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 พวกเรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้เอาประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) จากนั้นกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อใช้สำหรับในการทวนสิทธิ์อย่างระมัดระวังแน่ชัด ดังเช่น นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วก็รหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงใส่เงิน หรือภายใต้โครงการคนละครึ่ง แล้วก็โครงการพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อประสานงานทวนสิทธิ์แล้วก็อำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาหารือรับประเด็นการลงทะเบียน ให้ผู้เอาประกันตนในโครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวัน ถ้าเกิดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เหมาะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ อีกทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน).