www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

พิจารณา www.เราชนะ.com ลงทะเบียนวันพรุ่ง!! จำเป็นต้องเตรียมพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “เราชนะ” ได้รับความสนใจจากพลเมืองติดตามข่าวข้อมูลโดยตลอด โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พลเมือง เนื่องจากว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาโควิด” หากว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่พลเมือง วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพลเมืองทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับคุณประโยชน์ชดเชยกรณีตกงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการคลังการคลังของรัฐ พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบนักการเมือง พุทธศักราช 2535 แล้วก็ที่ปรับแก้เพิ่มในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กรุ๊ปผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

วิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็เริ่มกระทำลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ พลเมืองสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเราชนะ” แล้วจะมีรายละเอียดของแผนการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ แล้วก็กติกาต่างๆเกี่ยวกับแผนการเราชนะ แล้วก็มีช่องให้คลิก “รับรอง”
แล้วก็เข้าสู่หน้ารายละเอียดเฉพาะบุคคล หน้านี้พลเมืองจึงควรกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ดังเช่นว่า ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีที่เกิด แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำประเมินผล ให้รอคอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินงานพิจารณาคุณลักษณะ ตามเงื่อนไขแผนการ

ถ้าเจอปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไต่ถามพอดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 แล้วก็ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)